TIDSFRISTER

For at regnskapsførselen skal bli så effektiv som mulig er det viktig at alle bilag blir levert til rett tid. Nedenfor har vi satt opp en liste med frister over offentlige oppgaver som skal leveres.

Forklaring på terminer og forkortelser:MVA-forfallTerminoppg.-forfall
1. termin = januar og februar10.apr15.mar
2. termin = mars og april10.jun15.mai
3. termin = mai og juni30.aug15.jul
4. termin = juli og august10.okt15.sep
5. termin = september og oktober10.des15.nov
6. termin = november og desember10.feb15.jan
Andre forfall (ved elektronisk innlevering):
A-melding, årsoppsummering5.jan
Forskuddsskatt, forfall15.febr./15.april
Selvangivlese for AS31.mai
Årsoppgjør for AS, innsendelsefrist til Brønnøysund31.juli

Liste over hvilke bilag som skal levers ved de forskjellige fristene:
Merverdiavgiftsoppave = alle regnskapsbilag som har fakturadato i den aktuelle perioden.
Terminoppgave = alle lønnsbilag som gjelder i den aktuelle perioden.
Lønn- og trekk oppgaver = alle lønnsbilag for året som ikke er sendt inn tidligere, eks. skattepliktige forsikringer, kjørebøker, reiseregninger mm.
Forskuddskatt = betaling av tilsendt forskuddskatt beregnet av overskuddet fra siste likning.
Selvangivelse og næringsoppgave = alle årsoppgaver fra eksempelvis, banker og VPS.