TJENESTER

Vi tilbyr tjenester primært til aksjeselskaper innenfor

– regnskapsførsel
– lønn
– årsoppgjør
– rapportering
– rådgivning innenfor emnene regnskap, avgift og skatt
– etablering av selskap
– melde endringer til Brønnøysund